Barion Pixel
Kosár

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

A TáblaVilágok (RD Works Kft.) biztosítja személyes adataid védelmét. Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. A TáblaVilágok csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál. Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat, így egy általános képet kaphatsz arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is.
A TáblaVilágok többek között az alábbi pontokban felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adataidat.

A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

A weboldalunkon történő vásárlással kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az alábbi:
Az adatkezelő személye: RD Works Kft. (székhely: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 24., adószám: 32509625-1-42, telefon: +36 30 944 9434, e-mail:, info@tablavilagok.hu , webcím: www.tablavilagok.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő határozza meg a webshopban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit.
Az adatainak a megadása önkéntes. Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudod megvásárolni a webshopban elérhető termékeket, illetve szolgáltatásokat.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
Regisztrációval és vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Itt többek között a vásárlással, regisztrációval kapcsolatos adataid tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy vásárolni tudj a TáblaVilágok webáruházban, a vásárlásod után ki tudjuk számodra állítani a számlát, illetve, hogy meg tudjunk téged különböztetni a többi vásárlótól. Ezen adataid alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, ugyanis webáruház lévén az esetek jelentős hányadában házhozszállítással vagy csomagautomatába szállítással teljesítjük a megrendelésed. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk veled közölni a megrendeléseddel kapcsolatban.
A kezelt adatok:
Szállítási adatok:
kötelezően megadandó adatok: név, telefonszám, cím (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó)
Számlázási adatok:
kötelező: név, cím (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó)
nem kötelező: adószám
Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)
Adatkezelési cél:
- online termékértékesítés,
- a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,
- a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
- a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése,
- számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége,
- az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.
Adatkezelés időtartama:
A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.
A hozzájárulást az info@tablavilagok.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Adatkezelés jogalapja:
Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Fontos számunkra, hogy amennyiben érdekesnek találod, akkor megfelelő ajánlatokat tudjunk neked küldeni email üzenet formájában. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk neked, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozol. Tudnod kell azonban, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgálnak és a TáblaVilágok aktuális akcióit, kedvezményeit tartalmazzák.
A kezelt adatok: név, e-mail cím
Adatkezelési cél: marketing célú üzenetek küldése
Adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az az alább megnevezett adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.
Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) szolgáltatását.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés esetén Barion Payment Zrt.
Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.
Kiszállítás esetén
Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:
- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu).
- COParcel Kft. (székhely: 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 36. 3. em. 2. hello@coparcel.hu)
- FOXPOST Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9., info@foxpost.hu).
Hírlevél feliratkozás esetén: Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000Atlanta, GA 30308 USA)
Az adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.
Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

A személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos jogaid

Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjunk téged tájékoztatni a személyes adataidról, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogaidat megfelelően tudd gyakorolni. Összeszedtük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetnek meg téged.

Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen, ha az adatkezelés például a TáblaVilágokhoz kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően kiszolgálni.

Visszavonás joga

Természetesen jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásodon alapuló hozzájárulásodat, bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet.

Eljárás a fentebb ismertetett jogaid gyakorlásával kapcsolatban

A TáblaVilágok indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat téged a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra.
A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, juttasd el az info@tablavilagok.hu e-mail címre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.
A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:
- regisztrációkor megadott email címed
- teljes neved
- számlázási címed